Privacy- en cookieverklaring

Reijnders Graveer- & Lasertechniek

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 31 oktober 2022.

Uw privacy is voor Reijnders Graveer- & Lasertechniek B.V. (hierna: Reijnders Graveer- & Lasertechniek) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze Privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij Reijnders Graveer- & Lasertechniek doen met informatie die wij over u te weten komen, wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening of wanneer u onze website https://www.rgenl.nl/ bezoekt. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

Het leveren van onze diensten
Als bedrijf kunt u gebruik maken van onze dienstverlening.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Functietitel van de contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie totdat wij de dienst voor u hebben uitgevoerd. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Offerte opvragen
Via onze website kunt u een offerte opvragen.

 Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Formaat product
 • Oplage product
 • Materiaal product
 • Dikte product
 • Afwerking product
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van uw bericht
 • Eventuele inhoud van een bijgevoegd bestand

 Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij de offerte in behandeling hebben genomen. Wanneer u er op basis van de offerte voor kiest om gebruik te maken van onze diensten, zullen wij deze informatie bewaren, totdat wij de dienst voor u hebben uitgevoerd. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Referenties
Op onze website plaatsen wij referenties van bedrijven die gebruik gemaakt hebben van onze diensten. Hiervoor plaatsen wij de naam van het bedrijf op onze website. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u uw toestemming intrekt. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Onderwerp
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van uw bericht

Dit doen wij om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Google Maps
Op onze website kunt u gebruik maken van Google Maps, bijvoorbeeld om de route naar ons bedrijf te berekenen. Om te achterhalen op welke plek u zich bevindt en om de route te bepalen, worden uw locatiegegevens verwerkt. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware van Google. Wij hebben geen controle over wat Google met uw persoonsgegevens doet. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.

Solliciteren
Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie 

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer wij u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert. 

Wanneer kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Bezorgdienstverleners
 • Hostingpartij

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:   

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. 

Functioneel: Google Tag Manager (GTM), ontwikkeld door Google LLC in de Verenigde Staten, is een tool die het laden van scripts van andere cookies mogelijk maakt. GTM is strikt functioneel en verzamelt geen persoonsgegevens. Het draagt bij aan de sessiefunctionaliteit van websites.
privacyverklaring

De website maakt gebruik van first-party cookies met strikt functionele doeleinden, zoals het onthouden van taalkeuzes en cookievoorkeuren. Deze cookies hebben een maximale levensduur van 2 jaar.

Analytisch: Google Analytics, ook ontwikkeld door Google LLC, wordt ingezet voor het verkrijgen van inzicht in het bezoekersgedrag en het verbeteren van de gebruikerservaring. Privacyvriendelijke instellingen worden toegepast, zoals het maskeren van IP-adressen en het beperken van gegevensuitwisseling met Google. De maximale levensduur van deze cookies is 2 jaar.
privacyverklaring

Marketing: YouTube-cookies, eveneens van Google LLC, dienen verschillende doeleinden, zoals het bijhouden van statistieken over het bekijken van YouTube-video's en het registreren van de bandbreedte van websitegebruikers. Ze kunnen ook de geografische locatie van apparaten volgen. Deze cookies hebben een maximale levensduur van 8 maanden.
privacyverklaring

Als u wilt weten wat de cookiedienstverleners met uw persoonsgegevens doen, lees dan de privacyverklaring van het betreffende bedrijf. Als u in de cookietabel op 'privacyverklaring' klikt, wordt u doorverwezen naar de betreffende privacyverklaring.

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Welke privacyrechten heeft u?

U heeft de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@rgenl.nl.

Vragen of een klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Reijnders Graveer- & Lasertechniek B.V.
Edisonweg 21a
4207 HE Gorinchem

E-mailadres: info@rgenl.nl
Telefoonnummer: 0183-621968

KvK-nummer: 11062127